Povinně volitelné předměty ze společné části

V rámci oboru Antropologická studia je kromě jiných studijních povinností nutné získat 15 kreditů za povinně volitelné předměty, které náleží do společné části. Tyto předměty jsou určeny všem studentům všech specializací, obsahově jsou tedy interdisciplinární a měly by rozšířit znalosti a dovednosti studenta za hranice jeho specializace.


Seznam všech aktuálních povinně volitelných předmětu společné a specializační části je vždy v SIS. Jelikož SIS nedokáže tyto dvě skupiny od sebe odlišit, zde je předložen seznam všech povinně volitelných předmětů ze společné části. Každý semestr se bude vyučovat několik z nich.


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Status

YMSKA3 Hudební antropologie

5

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

YMFA3 Vybrané otázky filosofické antropologie

5

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Vyučován v ZS 23/24

YMHA33 Vizuální antropologie z historické perspektivy

5

doc. Veronika Čapská, Ph.D.

Vyučován v ZS 23/24

YMA337 Music and Place/Space: Music Venues, Geographies, and Imaginary Spaces

5

David Verbuč, M.A., Ph.D.

Vyučován v ZS 23/24

YMHA3 Rituály a (historická) antropologie

5

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

YMSKA4 Aplikovaná etnomuzikologie

5

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Vyučován v LS 23/24

YMHA43 Mezi perzekucí a rezistencí. Romové v dějinách 20. století

5

Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.

YMSKA52 Music from Nature

(blokový kurz)

3

prof. David Rothenberg

Vyučován v LS 23/24

YMPV003 Psychické fenomény jako téma filosofie

3

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.

YMSKA51 Decolonising the Museum: Provenance Research and the Politics of Restitution

5

Dr. Melanie Janet Sindelar MSc.


Vyučován v LS 23/24

YMSKA53 Politiky paměti

5

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

Vyučován v ZS 23/24

YMSKA54 Introduction to Anthropology of Arts

5

Dr. Melanie Janet Sindelar MSc.

Vyučován v ZS 23/24

YMSKA50 Antropologie náboženství

5

Mgr. Jaroslav Klepal, Ph.D.

YMHA52 Na horách ležící. Utváření kultury, společnosti, hospodářství a populace v severovýchodních Čechách v posledních sto letech

3

doc. PhDr. Jan Horský Ph.D., doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.Vyučován v LS 23/24

YMFA55 Feministická studia práce

5

Ľubica Kobová, Ph.D.

Vyučován v LS 23/24


Poslední změna: 25. leden 2024 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková, tajemnice studijního programu

kancelář: Po - Út 2.06 a Stř - Čt 2.10

e-mail:

konzultační hodiny: raději dle domluvy
Jak k nám