Povinně volitelné předměty ze společné části

V rámci oboru Antropologická studia je kromě jiných studijních povinností nutné získat 15 kreditů za povinně volitelné předměty, které náleží do společné části. Tyto předměty jsou určeny všem studentům všech specializací, obsahově jsou tedy interdisciplinární a měly by rozšířit znalosti a dovednosti studenta za hranice jeho specializace.


Seznam všech aktuálních povinně volitelných předmětu společné a specializační části je vždy v SIS. Jelikož SIS nedokáže tyto dvě skupiny od sebe odlišit, zde je předložen seznam všech povinně volitelných předmětů ze společné části. Každý semestr se bude vyučovat několik z nich.


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Status

YMSKA3 Hudební antropologie

5

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Vyučován v ZS 2022/23

YMFA3 Vybrané otázky filosofické antropologie

5

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Nevyučován

YMHA33 Vizuální antropologie z historické perspektivy

5

doc. Veronika Čapská, Ph.D.

Nevyučován

YMA337 Music and Place/Space: Music Venues, Geographies, and Imaginary Spaces

5

David Verbuč, M.A., Ph.D.

Nevyučován

YMHA3 Rituály a (historická) antropologie

5

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Nevyučován

YMSKA4 Aplikovaná etnomuzikologie

5

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Vyučován v LS 2022/23

YMHA43 Mezi perzekucí a rezistencí. Romové v dějinách 20. století

5

Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.

Vyučován v LS 2022/23

YMSKA51 Music from Nature

(blokový kurz)

3

prof. David Rothenberg

Vyučován v LS 2022/23

YMPV003 Psychické fenomény jako téma filosofie

3

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.

Vyučován v ZS 2022/23

YMSKA51 Decolonising the Museum: Provenance Research and the Politics of Restitution

5

Dr. Melanie Janet Sindelar MSc.


Vyučován v LS 2022/23

YMSKA50 Antropologie náboženství

5

Mgr. Jaroslav Klepal, Ph.D.

Vyučován v ZS 2022/23


Poslední změna: 8. březen 2023 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Jakub Kvizda, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

konzultační hodiny: dle domluvy
Jak k nám