• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Charakteristika oboru

Obecná antropologie – Integrální studium člověka (prezenční) 


Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve fyzické, historické, filosofické, kulturní a sociální antropologii, v sociolingvistice, archeologii a etologii. Součástí studia je i praxe v antropologickém terénním výzkumu, zaměřeném zejména na sociální a etnické skupiny v ČR, na jejich setkávání a možné konflikty.


Profil absolventa

Student OA - ISČ získá v průběhu studia hlubší znalosti z různých oborů na rozmezí společenských a přírodních věd. Studenti si na začátku studia zvolí dvě ze čtyř následujících specializací: sociální/kulturní antropologie, filozofická antropologie, historická antropologie - kulturní dějiny, humánní etologie, a jednu z nich jako diplomní. Zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filozofické aj. fenomény. Absolvent nachází široké uplatnění – např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, ve sbírkových a kulturních institucích, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, ale i ve vládním sektoru, v médiích, diplomatických službách, firemním výzkumu apod. 


Přijímací zkoušky

Veškeré informace k průběhu přijímacího řízení naleznete na stránkách Fakulty humanitních studií.
Poslední změna: 19. listopad 2018 14:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: Pondělí: 10:00 - 13:00 či individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám