Státní zkoušky

Informace o státních zkouškách

Státní zkoušku studující skládá ze společné části a ze specializační části. Ke státní zkoušce smí přistoupit až po splnění všech povinných předmětů: aby mohl přistoupit ke státní zkoušce ze společné části, musí absolvovat veškeré povinné předměty společné části, stejně tak musí splnit všechny povinné předměty své specializace, aby mohl přistoupit ke státní zkoušce ze specializační části.

Povinné a povinně volitelné předměty slouží jako příprava na státní zkoušky.

Obhajoba práce je možná až po úspěšném absolvování obou státních zkoušek.

Na plnění státních zkoušek a obhajoby se nevztahuje žádná lhůta, kromě lhůty na maximální dobu studia.

Za státní zkoušky nejsou žádné kredity.


Kód

Název

Více informací zde:

YMHSZZALL0

Společná: Antropologické teorie

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=ccc092a8ecb868cfaf9b3b2c5d235a76&tid=1&do=predmet&kod=YMHSZZALL0

YMHSZZFA0

FA: Filozofická antropologie

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=a72bc1e8d1fb09ceb1f91a4aa7c8d007&tid=&do=predmet&kod=YMHSZZFA0

YMSZZHA0

HA: Historická antropologie

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=a72bc1e8d1fb09ceb1f91a4aa7c8d007&tid=&do=predmet&kod=YMSZZHA0

YMSZZSKA0

SKA: Sociokulturní antropologie

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=a72bc1e8d1fb09ceb1f91a4aa7c8d007&tid=&do=predmet&kod=YMSZZSKA0Poslední změna: 8. duben 2020 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková, tajemnice studijního programu

kancelář: Po - Út 2.06 a Stř - Čt 2.10

e-mail:

konzultační hodiny: raději dle domluvy
Jak k nám