Přehled povinných předmětů

Obor Antropologická studia je koncipován jako dvouletý navazující magisterský obor. Pro jeho úspěšné ukončení musí student absolvovat všechny povinné předměty (ze společné i specializační části), získat 120 kreditů a zdárně složit jak státní zkoušku ze společné části a ze specializační části, tak úspěšně obhájit diplomovou práci.


Pro postup z prvního ročníku do druhého je potřeba mít na konci zkouškového období letního semestru alespoň 50 kreditů. Protože každá specializace má jiný počet kreditů za povinné předměty specializační části, celková skladba kreditů je pro každou specializaci jiná.


Systém společné a specializační části může na první pohled působit poněkud komplikovaně. Pro lepší orientaci je zde vysvětlena struktura kreditů a přehled povinných předmětů, které musí student získat. Princip je pro každou specializaci stejný, rozdíl je pouze v počtu kreditů za specializační část, proto jsou specializace uvedeny zvlášť.

SOCIOKULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Seznam všech aktuálních povinně volitelných předmětu společné a specializační části je vždy v SIS.

Kompletní studijní plán je k dispozici zde.


Přehled povinných předmětů:


Povinné předměty společné části (celkem 30 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Doporučená doba plnění

Teorie společnosti a kultury

6

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. / Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

1ZS

Koncepty minulosti

6

doc. Dr. phil. Pavel Himl

1ZS

Filozofie věd o člověku

6

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

1ZS

Antropologický seminář

6

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

1LS

Key texts in anthropology

6

PhDr. Marek Halbich, Ph.D.

1LS


Povinné předměty pro zpracování diplomové práce (celkem 12 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Doporučená doba plnění

Diplomní seminář I.

3

1LS

Diplomní seminář II.

4

2ZS

Diplomní seminář III.

5

2LS


Povinné předměty specializační části (celkem 33 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Doporučená doba plnění

Etnografické metody

5

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

1LS

Etnografické metody - seminář

4

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

1LS

Směna, vlastnictví a politický řád

6

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D

1LS

Antropologie migrace

6

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

2ZS

Rozvoj, globalizace a klimatická změna

6

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

2ZS

Společnost, technologie, tělesnost

6

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

2ZS


Pro zdárné ukončení studia je potřeba získat alespoň 120 kreditů. Pro postup z prvního ročníku do druhého je třeba mít na konci zkouškového období letního semestru alespoň 50 kreditů. Celkově by tedy skladba kreditů z povinné, povinně volitelné, společné a specializační části měla vypadat následovně:


Rozložení kreditů

kredity za společnou část

kredity za předměty specializace Sociální antropologie

kredity za všechny předměty

povinné předměty

30

33

63

povinné předměty - závěrečná práce

12

0

12

povinně volitelné předměty

15

18

33

kredity pro volbu studenta/volitelné předměty

0

12

12

celkem

57

63

120


FILOSOFICKÁ ANTROPOLOGIE

Seznam všech aktuálních povinně volitelných předmětu společné a specializační části je vždy v SIS.

Kompletní studijní plán je k dispozici zde.


Přehled povinných předmětů:


Povinné předměty společné části (celkem 30 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Doporučená doba plnění

Teorie společnosti a kultury

6

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. / Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

1ZS

Koncepty minulosti

6

doc. Dr. phil. Pavel Himl

1ZS

Filozofie věd o člověku

6

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

1ZS

Antropologický seminář

6

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

1LS

Key texts in anthropology

6

PhDr. Marek Halbich, Ph.D.

1LS


Povinné předměty pro zpracování diplomové práce (celkem 12 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Doporučená doba plnění

Diplomní seminář I.

3

1LS

Diplomní seminář II.

4

2ZS

Diplomní seminář III.

5

2LS


Povinné předměty specializační části (celkem 21 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Doporučená doba plnění

Obrazy člověka v evropské tradici

6

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.; Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.

2ZS

Filosofická antropologie I. (Novověk)

5

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

1LS

Filosofická antropologie II. (19. století)

5

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.; Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.

2ZS

Filosofická antropologie III. (20. století)

5

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.; Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.

2LS


Pro zdárné ukončení studia je potřeba získat alespoň 120 kreditů. Pro postup z prvního ročníku do druhého je třeba mít na konci zkouškového období letního semestru alespoň 50 kreditů. Celkově by tedy skladba kreditů z povinné, povinně volitelné, společné a specializační části měla vypadat následovně:


Rozložení kreditů

kredity za společnou část

kredity za předměty specializace Filozofická antropologie

kredity za všechny předměty

povinné předměty

30

21

51

povinné předměty - závěrečná práce

12

0

12

povinně volitelné předměty

15

30

45

kredity pro volbu studenta /volitelné předměty

0

12

12

Celkem

57

63

120


HISTORICKÁ ANTROPOLOGIE

Seznam všech aktuálních povinně volitelných předmětu společné a specializační části je vždy v SIS.

Kompletní studijní plán je k dispozici zde.


Přehled povinných předmětů:


Povinné předměty společné části (celkem 30 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Doporučená doba plnění

Teorie společnosti a kultury

6

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. / Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

1ZS

Koncepty minulosti

6

doc. Dr. phil. Pavel Himl

1ZS

Filozofie věd o člověku

6

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

1ZS

Antropologický seminář

6

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

1LS

Key texts in anthropology

6

PhDr. Marek Halbich, Ph.D.

1LS


Povinné předměty pro zpracování diplomové práce (celkem 12 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Doporučená doba plnění

Diplomní seminář I.

3

1LS

Diplomní seminář II.

4

2ZS

Diplomní seminář III.

5

2LS


Povinné předměty specializační části (celkem 29 ECTS):


Název předmětu

Počet ECTS

Garant

Doporučená doba plnění

Historická antropologie I.

7

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

1LS

Historická antropologie II.

7

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

2ZS

Archiv, text, interpretace (proseminář)

9

doc. Dr. phil. Pavel Himl

1LS

Teorie a metodologie historických věd I.

6

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

2ZS


Pro zdárné ukončení studia je potřeba získat alespoň 120 kreditů. Pro postup z prvního ročníku do druhého je třeba mít na konci zkouškového období letního semestru alespoň 50 kreditů. Celkově by tedy skladba kreditů z povinné, povinně volitelné, společné a specializační části měla vypadat následovně:


Rozložení kreditů

Kredity za společnou část

kredity za předměty specializace Historická antropologie

kredity za všechny předměty

povinné předměty

30

29

59

povinné předměty - závěrečná práce

12

0

12

povinně volitelné předměty

15

22

37

kredity pro volbu studenta/volitelné předměty

0

12

12

Celkem

57

63

120Poslední změna: 27. únor 2023 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám