Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.Oborové zaměření: filosofická antropologie


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.

Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Vysokoškolské vzdělání a diplom:

2007-2015 – Filosofická antropologie - doktorské studium na FHS UK v Praze (školitel Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., obhájena disertační práce: Přivtělení a morálka: tělesnost ve filosofii F. Nietzscheho)

1995-2002 – Český jazyk a literatura – Základy společenských věd (magisterský studijní program) na UJEP v Ústí nad Labem, obhájena diplomová práce: Pokušení jménem Nietzsche (vedoucí práce: Mgr. Vlasta Cristovová, Ph.D)


Granty a projekty

2016-2017 – spoluúčast na specifickém výzkumu Malum: život, lidskost a zlo

2014 – spoluúčast na specifickém výzkumu Nietzsche a (ne)přátelé

2012-2014 – spoluřešitelem grantu GAČR Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti

2008-2010 – spoluřešitelem projektu „Moderní čtení světa“ v rámci programu Cursus inovati Vzdělávací nadace Jana Husa.

2008 – vedoucím návrhu grantu na GA AV – Jungovy přednášky o Nietzschem

2006 – spoluřešitelem projektu Vzdělávání pro demokracii MZV ČR.

2000 – spoluřešitelem grantu FRVŠ č. 3935 Masaryk a studenti 2000.

1998-2001 – šéfredaktorem literárního časopisu Pandora (ISSN 1801-6782)


Stipendia

2010 - stipendista Vzdělávací nadace Jana Husa


Další aktivity

2018 – koeditor speciálního čísla Filosofického časopisu Nietzsche o ctnosti

2017 – spoluzakladatel Společnosti pro Filosofickou antropologiiPoslední změna: 8. listopad 2018 15:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. vedoucí katedry

e-mail: zuzana.jurkova@post.cz


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

kancelář: C005 (první patro budovy C)

úřední hodiny: Pondělí 10:00 - 13:00 nebo individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám