Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.


Oborové zaměření: historická antropologie

Historická antropologie raného novověku, teorie a metodologie historických věd, dějiny askeze a zbožnosti, antropologie daru, dějiny překladu, gender history, paměťová studia


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.


Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


říjen 2014– odborná asistentka na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy


leden–březen 2014 Visiting Fellowship, European University Institute, Florencie


květen–červen 2012 Visiting Fellowship, European University Institute, Florencie


2004–2014 Odborná asistentka na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské Univerzity v Opavě


2010–2011 Externí pedagog na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


2009 PhD v oboru antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

(Česko-německé doktorandské kolegium Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16.–19. Jahrhundert)


2004 postgraduální výzkumný pobyt na Universität Wien a Universität Innsbruck (financováno Volkswagenstiftung)


2002 Mgr. v oborech historie a anglická filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Summa cum laude)


červen–srpen 1999 stipendijní stáž ve Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, USA


1998/ 1999 roční stipendium v rámci Undergraduate Exchange Programme, Open Society Institute, Randolph-Macon Woman’s College (nyní Randolph College), Lynchburg, VA, USA

Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference

2011−2014 Postdoktorský grant Grantové agentury České republiky (reg. č. 405/11/P510)

2009−2010 Standardní grant Grantové agentury České republiky (reg. č. 404/09/0127)


Mezinárodní workshop Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200−1800, Slezská univerzita v Opavě, 5−6. prosince 2012.


Mezinárodní workshop Piety and Fluidity between the Boundaries of Convent and World (1350−1810)/ Frömmigkeit und Durchlässigkeit zwischen Kloster und Welt (1350−1810), Slezská univerzita v Opavě, 23. dubna 2012


13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Universität Graz, Graz, 25.−29. července 2011.

Sekce Frauenklöster im langen 18. Jahrhundert (Zentral- und Osteuropa)

Úvodní příspěvek: Between Revival and Uncertainty? Female Religious Life in (East) Central Europe in the Long Eighteenth Century

Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech

2009 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa


Členka Cambridge New Habsburg Studies Network


Členka International Society for Eighteenth Century Studies


Členka redakční rady časopisu Dějiny−Teorie−Kritika (FHS UK, Praha)


Členka redakční rady časopisu Hereditas Monasteriorum (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)


Poslední změna: 3. květen 2016 09:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:Mgr. Tatiana Badurová, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: úterý 15:00 -16:00, čtvrtek 11:00 -12:00, v jiný čas na základě předešlé dohody e-mailemJak k nám