PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.


Oborové zaměření: historická antropologie

kulturní a intelektuální dějiny raného novověku; gender history; dějiny alteritních diskursů; teorie historické vědy a historické antropologie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS .


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


• od 2020: interní vyučující FHS UK (Katedra historických věd)


• duben 2016: účast na design sprintu "Keywords and Text" pořádaném Huygens Institute NG - KNAW (Haag)


• duben - červen 2015: studijní pobyt na Faculty of History, University of Oxford (STSM v rámci projektu COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history; název STSM: Post Praeceptorem Germaniae: Scholarly Networks and Transfer of Melanchthon´s Natural Philosophy in Central Europe from the 1540s onwards)


• od LS 2012: účast na mezinárodním výukovém programu Erasmus mundus – TEMA Master Course


• únor 2009: konec doktorského studia na FHS UK (historická antropologie), obhajoba disertace pod názvem Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích


• říjen 2008–2020: interní vyučující FHS UK (Katedra Obecné antropologie, vedoucí magisterské specializace historická antropologie)


• od ledna 2007: řada kratších badatelských pobytů v délce do jednoho měsíce (Polsko, GB, BRD, Rakousko ad.)


• leden–březen 2006 + srpen 2006 – březen 2007: promoční stipendium nadace Gerda-Henkel Stiftung (Düsseldorf)


• od října 2006: externí přednášející na FHS UK


• od ledna 2005: zaměstnána ve Filosofickém ústavu AV ČR; práce na grantových projektech; redaktorka mezinárodního časopisu Acta Comeniana. International review of Comenius studies an early modern intellectual history


• 2002–2005: členka prvního česko-německého Graduiertenkollegu Lebenswelte und Kommunikationsstrukturen im Mitteleuropa von 16. bis 19. Jahrhundert mezi Karlovou univerzitou a Universität des Saarlandes v Saarbrückenu (zakladatelé Graduiertenkollegu: prof. Miroslav Hroch a prof. Richard van Dülmen, pokračovatelé: prof. Wolfgang Behringer a prof. Miloš Havelka); v souvislosti s existencí Graduiertenkollegu příspěvky na několika mezinárodních konferencích a workshopech


• 2001–2007 několik dlouhodobých zahraničních stáží: říjen 2001 – leden 2002: badatelský pobyt na Universität Wien (Aktion); březen–červen 2002: studijní pobyt na Universität Wien (Erasmus); říjen 2003 – leden 2004: badatelský pobyt na Universität Wien (Aktion); duben–září 2004: badatelský pobyt na Humboldt Universität Berlin (VW Stiftung); duben–červenec 2006: badatelský pobyt na Johann Wolfgang Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem ad.


• duben 2003: obhajoba titulu PhDr. na FFUK Praha (historie)


• září 2002: ukončení studia na FFUK Praha (historie); obhajoba diplomní práce pod názvem Role náboženství v dějinné konstrukci a naraci české humanistické historiografie


• březen–září 2001: zaměstnána v Oddělení rukopisů a starých tisků KNM v Praze


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


• od ledna 2016: vedoucí projektu GAČR „Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469-1622)“; výstupem projektu bude anglcky psaná monografie vydaná v rámci knižní řady Companion to Central and East European Humanism nakladatelství De Gruyter


• 2014–2018: účast na grantovém projektu centra excelence č. 14-37038 G panelu č. P401 „Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext“


2014–2018: účast na grantovém projektu COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history


• březen 2014: série přednášek na University of Foreign Studies Tokyo a Kyoto University; hostování v rámci projektu „Patria and citizenship in historical experience of European borderlands“ organizovaného japonskými univerzitními pracovišti, která se specializují na evropské (intelektuální) dějiny


• 2014: hlavní řešitelka projektu SVV UK Praha „Kulturní transfer v moderních dějinách českých zemí“


• 2014: hlavní řešitelka projektu „Historická antropologie – antologie nejvýznamnějších textů“ (spoluřešitel: Pavel Himl); projekt řešen v rámci institucionálního plánu FHS UK, tematický okruh: Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů


• 2013: hlavní řešitelka projektu SVV UK Praha „Představy o ‚kolektivním těle‘ a utváření moderních identit v českých zemích (cca 1750-1950)“


• 2012–2015: účast na bilaterálním mezinárodním projektu „Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi“, druhá strana: University of Oxford (financováno z Programu institucionální podpory mezinárodní spolupráce AVČR, č. M300091202); prezentace na mezinárodní konferenci Practice of Scholarly Communication (18.-19.9. 2014)


• 2012: účast na projektu DPV UK Praha (financován z prostředků FHS UK), Studentský vysokoškolský projekt „Jiné“ v evropské moderně – reprezentace, sociální praxe a represe alterity v historické perspektivě, 2012 (hlavní řešitel Pavel Himl)


• 2011–2014: účast na grantovém projektu „Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování kánonu“ (GAČR, č. P410/11/1201, nositel FLU AV ČR)


• 2011: příprava tematického bloku „Tělesná jinakost“ jako kategorie historické analýzy pro časopis DTK (s Kateřinou Kolářovou, vyšlo v č. 2/2011)


• 2010–2013: účast v grantovém projektu „Europa humanistica. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600“; GAČR 406/10/0591, příjemce FFUK (URLS), součást mezinárodního projektu Europa humanistica organizovaného Institut de recherche et d´histoire des textes (Paris); 19–22. dubna – příspěvek na 4th International Conference Europa Humanistica (hlavní pořadatelé: FFUK, IRHT Paris)


• říjen 2010: organizace konference Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě (spolu s K. Kolářovou; pořadatel FHS UK, spolupořadatel FLÚ AV ČR, financováno z projektu SVV)


• říjen 2010: organizace mezinárodní konference Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference (spolu s K. Kolářovou; pořadatel FHS UK, spolupořadatel FLU AVCR, financováno z projektu DPV)


• 2010: Účast na projektu SVV UK Praha, Studentský vysokoškolský projekt „Kulturní vzorce a menšinové sociální praxe v moderní středoevropské historii“ (č. 261 705), 2010 (hlavní řešitel Pavel Himl)


• 2009–2012: účast na grantovém projektu GAČR „Českoslovenští vědci v Orientu“ (409/09/0295, příjemce UHSD FFUK)


• 2009-2012: účast na mezinárodním projektu „Cultures of Knowledge. An Intellectual Geography of the 17th Century Republic of Letters“ organizovaném University of Oxford a akademiemi věd v Praze, Krakově a Budapešti (prezentace na mezinárodní konferenci Apocalypticism, Millenarianism and Prophecy: Eschatological Expectations between East-Central and Western Europe, 1560-1670 konané v lednu 2009.


Poslední změna: 2. únor 2021 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Jakub Kvizda, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

konzultační hodiny:

pondělí 12.00-14.00

středa 11.30-14.30Jak k nám