• Aktuality

Aktuality


Soutěž pro autory DP

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník studentské soutěže určené autorům diplomových prací obhájených v termínu od 15. 10. 2016 do 15. 10. 2017.

Uzávěrka je 31 . 10. 2017.

Rukopisy hodnocené při obhajobě známkou výborně je možné přihlásit v těchto kategoriích:

Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Více informací zde.

Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:Mgr. Tatiana Badurová, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: úterý 15:00 -16:00, čtvrtek 11:00 -12:00, v jiný čas na základě předešlé dohody e-mailemJak k nám