• Aktuality

Aktuality

25. dubna 2024

Výzva k podávání příspěvků na konferenci k alternativní spiritualitě

Zveme Vás na konferenci k alternativní spiritualitě, která se bude konat 17. a 18. října na Katedře antropologie FF ZČU v Plzni. Konference navazuje na loňský první ročník, který se uskutečnil na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.


Své abstrakty o délce 150-250 slov zasílejte na adresu a to nejpozději do 30.6.2024!


Tématem konference je současná alternativní spiritualita stojící mimo hájemství tzv. tradičních náboženství. Konference se tak soustředí zejména na fenomény new age, (novo)pohanství a (neo)šamanismu, včetně podmnožin těchto velkých proudů, jako jsou ženská spiritualita, psychedelická spiritualita, domorodá spiritualita, alternativní medicína apod. Předmětem zájmu je i vliv a širší kontext těchto fenoménů v tradičních náboženstvích, nových náboženských hnutích, západním esoterismu či populární kultuře. Hlavním cílem konference je propojit odborníky, výzkumníky, studenty z různých oborů, kteří se těmto tématům věnují, a podpořit tím jejich pravidelné setkávání a dialog mezi sebou navzájem, ale i se zájemci z řad veřejnosti.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám