• Aktuality

AktualityVánoční prázdniny

20. prosince 2017


Nakladatelství Academia - soutěž pro autory výborných DP

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 5. ročník studentské soutěže určené autorům diplomových prací obhájených v termínu od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2016. Rukopisy hodnocené při obhajobě známkou výborně je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Více zde.

8. června 2017


Cena Wernera von Siemense - závěrečné studentské práce

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.

8. června 2017


Konference Ethnology Without Borders - přihlášky do 30.6. 2017

Ethnology Without Borders was established in 2012, in the University of Cieczyn, Poland.                                                                                                                 

8. června 2017
Studentská konference "Archeologie moci" - pozvánka

ento rok je spojen s tématem ARCHEOLOGIE MOCI. Různé formy moci se objevují ve všech obdobích pravěku a středověku, a dnes jsou pro nás svědectvím hmotné nálezy i vyjímečné archeologické situace a nám poskytují dostatek námětů pro naší konferenci.

15. dubna 2017Fresh Eye - soutěž studentských prací s vizuální tematikou

Platforma Fresh Eye pořádá čtvrtý ročník vysokoškolské soutěže. Autoři nejlepších prací spjatých s vizuální tematikou se stanou hvězdami červnového večera Fresh Eye.

Zajímá Tě, jak se lidé dívají a co vidí? Baví Tě současnou vizuální kulturu nejen konzumovat, ale také o ní kriticky přemýšlet? Pošli nám seminární nebo závěrečnou práci věnovanou studiu obrazu a vizuální kultury!

Kromě textů přijímáme do soutěže také video eseje a krátké dokumenty. Tři přihlášení získají možnost osobně s tématem vystoupit během červnového programu přednáškového cyklu Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye.

Vybrané práce budou uveřejněny v online 

Práce zasílejte do 31. 5. 2017 na adresu info@fresh-eye.cz

27. března 2017


O kursu Kočky a lidé v novém čísle časopisu Naše kočky

O kursu Kočky a lidé v časopise Naše kočky

27. března 2017

Přednáška Nietzschův Zarathustra a věčný návrat téhož

Přednáška doc. Aleše Nováka

2. března 2017Mozek a jeho člověk - nová publikace s texty i od vyučujících KOA

Publikace přináší koncentrovaný pohled na široké spektrum témat a otázek současného zkoumání mozku a mysli. Klíčové tematické okruhy se týkají nového poznání vztahu mozku a mysli, biologie chování, prožívání a vnímání podstaty sexuality a evolučních kořenů našich partnerských vztahů, mechanismu účinku psychoaktivních látek a problematiky duševních poruch, včetně současných názorů na příčiny jejich vzniku.

Výzkum mozku a mysli obecně, ale specificky i mnoho z probíraných témat se těší pozornosti širší veřejnosti a médií a má zjevné aktuální společenské souvislosti. Kniha je proto koncipována pro zainteresovaného laika a obrací se i ke studentům a čtenářům z jiných akademických oborů, kteří se zajímají o antropologii, psychologii, neurobiologii, psychiatrii a evoluční biologii. Jednotlivé kapitoly přinášejí aktuální pohled na stav zkoumané problematiky a otevírají problémy a výzvy, kterým výzkum mozku a mysli čelí. Autorský kolektiv tvoří především vědečtí a kliničtí pracovníci Národního ústavu duševního zdraví a publikace současně přibližuje bádání a seznamuje s činností tohoto prestižního výzkumného pracoviště.

22. února 2017


Globalizujme i sociální práva. Rozhovor s P. Ezzeddine v Právu.

Globalizujme i sociální práva. Petra Ezzeddine o migrantkách pracujících v českých domácnostech

22. února 2017


Letní semestr začíná 20. 2. 2017

V pondělí 20. 2. 2017 začíná letní semestr.

Přejeme dobrý start a hodně studijních radostí :-)

KOA FHS UK

17. února 2017


Nový kurs Miroslava Hrocha a Jana Horského pro mgr. studenty

SEMINÁŘ KOMPARATIVNÍCH HISTORICKO-VĚDNÍCH A ANTROPOLOGICKÝCH STUDIÍ

Seminář povede

Miroslav Hroch a Jan Horský

28. ledna 2017


Filmový festival AntropoFEST 27. - 28. 1. 2017

Letošní 8.ročník Mezinárodního filmového festivalu AntropoFEST se uskuteční ve dnech 27.1 a 28.1.2017 - tentokrát v nových prostorách Kina Pilotů () v pražských Vršovicích.

23. ledna 2017Studentská konference - pozvánka

Dobrý den,

jménem studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bychom Vás rádi informovali o Studentské konferenci, kterou pořádáme na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Naší vizí je propojit katedry těchto oborů po České, popřípadě Slovenské republice. Na konferenci budou mít studenti možnost prezentovat své diplomové nebo libovolné studentské práce.

Obracíme se proto na Vás s prosbou o rozšíření této informace mezi Vašimi studenty.

V příloze zasíláme dokument s informacemi.

Dále posíláme odkaz na facebookové stránky<> akce, kde budeme průběžně zveřejňovat bližší informace a aktuality.

V případě zájmu prosíme studenty o vyplnění krátkého registračního dotazníku.<>

Děkujeme za Váš čas a budeme se těšit na případnou spolupráci.

S pozdravem

organizační tým studentské konference.

16. ledna 2017


Zúčastněte se výzkumu spánku

Zajímá Vás,

zda byste mohli lépe a budit se lépe naladěni?

co se ve děje s Vaším mozkem?

Zúčastněte se výzkumu ve spánkové laboratoři

Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech.

14. ledna 2017
Den otevřených dveří 11. 1. 2017

Den otevřených dveří FHS UK

 srdečně zve všechny zájemce na , který se uskuteční 11. ledna 2017 v areálu FHS UK v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5). Jde o tradiční akci, na které jsou zájemcům o studium na FHS UK představeny základní informace o , vč. bakalářského, navazujících magisterských a doktorských studijních oborů. Potenciální uchazeči zde mohou s pracovníky studijního oddělení a s jednotlivými vyučujícími fakulty probrat vše, co je zajímá – od nabídky studijních programů přes náležitosti přihlášky po průběh samotného přijímacího řízení.

Těšíme se na vás!

3. ledna 2017


Filmový klub FHS: Mechanický pomeranč

Sice se blíží zkouškové ale s ním taky další promítání Filmového klubu FHS, které proběhne znovu ve středu (4.1. 2017) v 18:30 v místnosti 1037 (Jinonice). Tentokráte budeme promítat další Kubrickovu klasiku a to „Mechanický pomeranč“. Součástí promítání bude tradičně i přednáška, kterou obstará Mgr. Jakub Marek, Ph.D., z FHS. Následovat samozřejmě bude i diskuse. Připomínáme, že nejde o FHS-only akci, takže s sebou vemte i své přátele či drahé polovičky. Vstupné je ZDARMA. Po promítání je na programu zase nějaké to pivo někde v centru. Všichni jste srdečně zváni!

2. ledna 2017


Ceny Františka Egermayera

Cenu Františka Egermayera

za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.

2. ledna 2017


Francouzská letní univerzita

Francouzská letní univerzita 

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Cílem programu je podpora dlouhodobé spolupráce francouzských, českých a slovenských studentů a učitelů filozofie. Vyvrcholením spolupráce je každoročně Francouzská letní univerzita (do roku 2010 Letní univerzita francouzské filozofie), kterou organizačně zajišťuje střídavě Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Association Jan Hus ve Francii. Letní univerzita se koná střídavě v České republice, Slovenské republice a ve Francii. 

2. ledna 2017
Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem, ed. T. Stöckelová

Kniha textů Bruno Latoura zachycuje myšlení autora v jeho výzkumném záběru.

13. prosince 2016


Soutěž pro studenty o nejlepší komiks

Komiksovou soutěž pořádá Fakulta multimediálních komunikací UTB a Rotary klub Brno. Podívejte se na informace o  Vítězná česká a slovenská práce bude publikována v komiksovém časopise AARGH!

13. prosince 2016


Studentská cena České národopisné společnosti

Povaha a cíle Studentské ceny České národopisné společnosti - Zřizovatelem ceny je Česká národopisná společnost, z. s. (dále jen ČNS). - Cílem Studentské ceny ČNS je podpora vědecké práce mladých badatelů – studentů etnologie a příbuzných oborů na VŠ. - Studentská cena ČNS má povahu veřejného ocenění spojeného s finanční odměnou. - ČNS si vyhrazuje možnost Studentskou cenu nevyhlásit.

7. prosince 2016Volby do AS FHS UK zahájeny

28. listopadu 2016
Soutěž České asociace pro sociální antropologii (CASA)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.

24. října 2016


Pozvánka na workshop Antropologie smyslů

Milé kolegyně, milí kolegové,

chtěl bych Vás tímto pozvat na v pořadí již čtvrtý workshop Programu PRVOUK P20, který tento rok nese název

Natura et Cultura IV.:

Antropologie smyslů aneb smysly v perspektivě sociokulturních věd a filozofie

Workshop se uskuteční v úterý 25. října 2016 od 14 h  v Jinonicích, místnost 6004.

Tématem letošního workshopu je antropologie smyslů.

Budeme rádi za šíření této pozvánky i mezi další potenciální zájemce.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Jan Horský

Natura et Cultura IV.: Smysly v sociálně vědním výzkumu

14:00 Jan Horský: Úvodní slovo

14:05 Ladislav Benyovszky: "O "slunečném oku“ aneb o smyslovosti u Goetheho"

14:25 Jaroslav Alt: Smysly ve výtvarném umění - pozorovatel a tvůrce

14:45 Martin Bojda: Pojem smyslu mezi principy přírody a milosti u Leibnize a Malebranche

15:05 diskuse

15:30 přestávka

15:35 Janka Šuchová: Zmysly, farby a jazyk

15:55 Lenka Martinec Nováková: Vývojové aspekty čichového vnímání a všímavosti vůči pachům

16:15 Vít Pokorný: Antropologie hmatu

16:35 diskuse

17:00 přestávka

17:05 Jan Horský: Diskuse o kulturních a priori

17:25 Marek Halbich: Smysly v sociálně vědním výzkumu: od psychofyzického esencialismu k etnografii

17:45 Linda Hroníková: Smyslové vnímání a lateralita

18:05 závěrečná diskuse

14. října 2016GAUK - podávání projektů do 10. 11. 2016

Od 6. října 2016 je možno podávat návrhy projektů GAUK. Soutěž je otevřena doktorandům a magisterským studentům, do projektů jsou také zapojeni akademičtí pracovníci v roli vedoucího projektu či dalšího člena týmu. Fakultní termín pro podání přihlášek je stanoven na 10. listopadu 2016

5. října 2016


12. 10. 2016 - zrušení výuky

Ve středu 12. 10. 2016 se konají imatrikulace. Na tento den je vyhlášen i Děkanský den a je zrušena veškerá výuka.

Harmonogram akademického roku je zde.

29. září 2016


Antropofest 2017 - festival antropologického filmu

Natočili jste nebo se spolupodíleli na snímku, který spadá do kategorie antropologický nebo etnologický film a rádi byste jej prezentovali veřejnosti? Pak máte v rámci Antropofestu jedinečnou příležitost.

21. září 2016


Antropologie všemi smysly - kurs pro bakalářské studenty

Zveme všechny zájemce o studium antropologie z řad bakalářských studentů na zbrusu nový blokový kurs "Antropologie všemi smysly: současná témata a přístupy" (YMA358) . Během jednoho listopadového víkendu se přenesete do světa antropologie, což je svět velmi pestrý a zajímavý. Vašimi průvodci v tomto světě budou jak vyučující z KOA, tak absolventi KOA a zajímaví hosté z praxe. Přijďte si užít antropologii, zjistit "o čem vlastně je" a třeba se pro ni nadchnout tak jako my :-)

Těšíme se na Vás,

antropologové z KOA FHS UK

20. září 2016


Mapa webových stránek

13. září 2016

Velikonoční svátky

23. března 2016


Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:Mgr. Tatiana Badurová, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: úterý 15:00 -16:00, čtvrtek 11:00 -12:00, v jiný čas na základě předešlé dohody e-mailemJak k nám