Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Jakub MarekOborové zaměření: filosofická antropologie


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


• 2020 - dosud, vedoucí Katedry filosofie FHS UK

• 2020 - dosud, působí ve studijním programu Antropologická studia FHS UK

• 2019 - 2020, FHS UK, vedoucí Filosofického modulu

• 2010-2020, FHS UK, Katedra Obecné antropologie, odborný asistent

• 2008–2010, FHS UK, Katedra Obecné antropologie, asistent

• 2007–2012 – řada badatelských pobytů v Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet

• 2006–2010, FHS UK, Ph.D., „Antropologie“

• 2005, Philosophisches Seminar, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (studijní pobyt)

• 2004, Junior Fellow na Collegium Pontes, Institut für kulturelle Infrastruktur Görlitz - Universität Zittau-Görlitz (studijní pobyt)

• 2004–2006, FHS UK, Mgr., „Obecná antropologie – Integrální studium člověka“

• 2003, Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/M. (studijní pobyt)

• 2001–2004, FHS UK, Bc.


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


• 2019-2021, Spoluřešitel and spoluautor projektu "Individualismus v Československé filosofii 1918-1948”, (GAČR, hl. řešitel Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.)

• 2016-2019, Koordinátor projektu „Obrazy lidství v evropské tradici” (SVV)

• 2012–2016, Člen týmu UNCE „Centrum fenomenologického výzkumu“ FHS UK

• 2012–2015, Spoluřešitel grantového projektu „Filosofické předpoklady antropologického významu času“ (GAČR P401/12/1354)

• 2012, Řešitel projektu „Limity transcendence“ (hl. řešitel doc. Aleš Novák), SVV FHS UK

• 2012, Hlavní organizátor konference „Obrazotvornost. Fantasía – imaginatio – Einbildungskraft“, Praha

• 2011, Organizátor konference „Čas fysiky a čas etiky“, Praha

• 2009–2011, Spoluřešitel grantového projektu „Filosofické předpoklady antropologického významu času“ (GAČR 401/09/0480)

• 2007–2009, Hlavní řešitel grantového projektu „Kierkegaard a nekanonické podoby lidské existence“, Grantová agentura Univerzity Karlovy


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:


• 2011, Hlávkova cena

• 2011, stipendista Husovy nadace

• Člen The International Kierkegaard Society

• Člen Advisory Board Acta Kierkegaardiana

• 2012–2014 & 2007–2009, člen Akademickém senátu UK

• 2012–2014, člen Akademického senátu FHS UK

• 2018-dosud, předseda Akademického senátu FHS UK


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:


• Conditio Humana: an Introduction to Philosophical Anthropology

• Četba textů k antropologii náboženství - R. Benedict: Chrysanthemum and the Sword (2007-2011)

• Četba textů k filosofii věku techniky

• Diplomní seminář pro filozofickou antropologii (kontinuálně)

• Ernst Jünger: Totální mobilizace - četba a komentář

• Heidegger: Bytí a čas – četba

• Historie filosofické antropologie II. (vždy LS)

• Kierkegaard (od roku 2007 vždy v LS)

• Kierkegaard a strategie působnosti filosofického textu

• Kontrolovaná četba - Kierkegaard - Nemoc k smrti (kontinuálně)

• Konzultační seminář ke skeletovému překladu - AJ (kontinuálně)

• Philosophical Reflections on Modernity, Technology and War - Reading and Commentary

• Proseminář k interpretaci textu (od roku 2007 vždy v ZS)

• Total Mobilisation


Poslední změna: 20. prosinec 2020 20:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková, tajemnice studijního programu

kancelář: Po - Út 2.06 a Stř - Čt 2.10

e-mail:

konzultační hodiny: raději dle domluvy
Jak k nám