Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Oborové zaměření: etologie člověka


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.


Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


Vzdělání


2013 – nyní 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, doktorandský obor Lékařská psychologie a psychopatologie

2012 – 2016 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorandský obor Integrální studium člověka – obecná antropologie, specializace etologie člověka: dizertační práce

Preference a reálný výběr partnera u homosexuálních jedinců

2010 – 2012 Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, magisterský obor Obecná antropologie, specializace etologie člověka: diplomová práce Vliv homogamie a komplementarity na spokojenost homosexuálních párů


Zaměstnání


2016 – nyní Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova - Vědecký pracovník

Grant GAČR reg. č. 16-18891S (Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům)

2016 – nyní Národní institut duševního zdraví - Výzkumný pracovník

Grant GAČR reg. č. 17-11004S (Sexuální reaktivita osob s depresivní poruchou)

2014 – nyní Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova – Odborný asistent


Zahraniční stáže


2016 (XI. – XII.) Institute of Psychology, University of São Paulo, Brazil

2014 (VII. – X.) Institute of Psychology, University of Brasilia, Brazil


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


2018 – 2023 Člen universitního centra excelence UNCE/HUM/025 (Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti)


2017 - 2019 Spoluřešitelka GAČRu reg. č. 17-11004S (Sexuální reaktivita osob s depresivní poruchou)


2016 – 2018 Spoluřešitelka GAUKu reg. č. 1066216 (Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace)


2016 – 2018 Vedoucí GAUKu reg. č. 1074816 (Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců)


2016 – 2017 Člen universitního centra excelence UNCE 204004 (Příroda a kultura – interakce biologické a kulturní evoluce v mezioborové perspektivě)


2016 – 2017 Spoluřešitelka GAUKu reg. č. 1108416 (Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů)


2016 – 2018 Spouřešitelka GAČR reg. č. 16-18891S (The study of sexual variation: prevalence across population, physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli)


2015 – 2016 Spoluřešitelka grantu Owen F. Aldis Scholarship (Changes in Testosterone and Cortisol Levels and Vocal Displays During Virtual Courtship

in Young Adult Men)


2013 – 2015 Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 13-16959P (Possible influence of relationship hierarchy on the level of homogamy in same-sex relationships and mate preferences)


2012 – 2014 Spoluřešitelka GAČR reg. č. P407/12/P819 (Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic)


2013 – 2015 Spoluřešitelka GAUKu reg. č. 1214314 (Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu)


2013 – 2015 Hlavní řešitel GAUKu reg. č. 1164213 (Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství)


  • Hladký, T., Wells, T. J., Bártová, K., Potyszová, K., Krejčová, L., Binter, J., 2018: Fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost obličeje a těla: vývoj stimulů pro měření sexuální reaktivity, výsledky první fáze studie. Sborník textů z XXIX. Bohnických sexuologických dnů, 15–20. CERM. Brno


Publikace:


Hladký, T., Wells, T. J., Bártová, K., Potyszová, K., Krejčová, L., Binter, J., 2018: Fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost obličeje a těla: vývoj stimulů pro měření sexuální reaktivity, výsledky první fáze studie. Sborník textů z XXIX. Bohnických sexuologických dnů, 15–20. CERM. Brno


Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2017: Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 104, 313-319. (IF 1.861)


Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W., 2017: Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior, 38, 241-248. (IF = 3.130)


Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2017: Homogamy in Masculinity–Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic, Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1349-1359 (IF = 2.589)


Klapilová, K., Androvičová, R., Bártová, K., Binter, J., Krejčová, L., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T., Zikánová, T., Valentova, J. V., 2017: (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality (117-129). In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha.


Štěrbová, Z., Bártová, K., Nováková, L. M., Varella, M. A. C., Havlíček, J., & Valentova, J. V., 2017: Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96. (IF = 1.946)


Klapilová, K., Bártová, K., 2017: Sexual Pathology. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Meteor, Springer, US. DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_3382-1


Klapilová, K., …Bártová, K., 2017: Poruchy sexuální preference pohledem evoluční biologie. Sexuologia, 26-32.


Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost maskulinity – femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 8–15. CERM. Brno.


Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K., 2016: Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě: aneb a co bisexuálové. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 16–18. CERM. Brno


Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2016: Preferred and actual relative height are related by sex, sexual orientation, and dominance: Evidence from Brazil and Czech Republic. Personality and Individual Differences, 100, 145-150. (IF 1.861)


Bártová, K., Štěrbová, Z., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 60(2), 153-168. (IF 0.24)


Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C., 2016: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. (IF 1.861)


Binter J., Klapilová K., Zikánová T., Nilsson, T., Bártová K., Krejčová L., Androvičová R., Lindová J., Průšová D., Wells T., Riha D., 2016: Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.


Říha, D., Bártová, K., & Binter, J., 2016: Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In Design, User Experience, and Usability (294-305). Springer International Publishing, Switzerland.


Bártová K., Binter J., Breslerová K., Zunová M., Varella M. A. C., Valentova Varella J., 2015: Gender non-conforming men and women have higher tendencies for sexual promiscuity. Journal of Sexual Medicine, 12, 71-71. (IF = 3.15)


Binter J., Schejbalová A., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P. & Klapilová K., 2015: Prevalence of Zoophilia in Czech Sado-Masochistic Community. Journal of Sexual Medicine, 12, 41-41. (IF = 3.15)


Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Krejčová L., Varella Valentová J., Kleisner K., Keil P. & Binter, 2015: Výskyt zoofilního chování (bestiality) v české sadomasochistické komunitě. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 43 - 45. CERM. Brno.


Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P., Kleisner K., Keil P. & Binter J. 2014: Prevalence zoofilního chování v české sadomasochistické komunitě. Sborník z konference sekce sociální patologie 2014, 129 – 131.


Bártová K., Valentová J., 2012: Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality and homosociality revisited. Anthropologie (Brno), 50(1), 61-70.


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:


Od 2011 Členství v České a Slovenské Etologické společnosti (ČSEtS)

Od 2012 Členství ve společnosti The International Society For Human Ethology (ISHE)

Členství v The International Academy of Sex Research (IASR)

Od 2014 Členství v Human Behavior and Evolution Society (HBES)


Poslední změna: 6. březen 2018 17:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

konzulatční hodiny: nyní distančně přes e-mail

e-mail:


Jak k nám