Mgr. Klára Bártová, Ph.D.Oborové zaměření: etologie člověka


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.


Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:Poslední změna: 18. září 2016 08:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí 9:30-11:30, čtvrtek 13:00-15:00


Jak k nám