Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.


Oborové zaměření: etologie člověka


Jsem odbornou asistentkou na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a výzkumnou pracovnicí v Národním ústavu duševního zdraví (Skupina nových technologií v psychiatrii). Zabývám se výzkumem chemických smyslů, zvláště čichového vnímání. Věnuji se například otázkám vývoje a rozdílů v čichovém vnímání, utváření čichových preferencí, souvislostí poruch čichu a neurodegenerativních a psychiatrických onemocnění či čichového vnímání ve spánku.


AKTUALITY: hledáme zdravé dobrovolníky do výzkumu spánku, info zde


Podrobnosti o výzkumech

Kompletní seznam mých publikací ResearchGateProč je důležité zkoumat čich?

(po rozkliknutí se otevře dokument)


Vesmír 95, 283, 2016/5
Vesmír 95, 283, 2016/5

Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 517-525
Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 517-525

Stárnutí 2016 (Ageing 2016)
Stárnutí 2016 (Ageing 2016)

Vesmír 96, 140, 2017/3
Vesmír 96, 140, 2017/3

Československá psychologie 2017; 61(4): 379-395
Československá psychologie 2017; 61(4): 379-395


Uvažujete o tom, že se do výzkumu zapojíte, ale schází vám obecnější rámec? Zájemci o problematiku chemických smyslů (nejen čichu) zejména z řad studentů naleznou základní informace zde (po rozkliknutí se otevře dokument):


Martinec Nováková, L. (2016) Čich: znovuobjevený smysl. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (pp. 85-94). Praha: Galén.

Martinec Nováková, L. (2016) Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (pp. 95-105). Praha: Galén.

Mozek a jeho člověk...
Mozek a jeho člověk...

Natura et cultura I.
Natura et cultura I.

Martinec Nováková, L. (2017) Lidský čich, jeho význam a vývoj. In J. Válka et al., Nos neschováš aneb Vše o nose (pp. 67-81). Praha: Grada.Testování čichu.
Testování čichu.


Kontakt a konzultační hodiny:


V LS 2018: konzultační hodiny zrušeny z důvodu mateřské dovolené


Aktuálně vyučované kurzy:


Viz SIS


Celkový přehled vyučovaných kurzů


Vybrané publikace

h-index = 7, WoS publications = 25, WoS times cited = 125 (k 03/03/2018)


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení


Zaměstnání:


Aktuální

• od 1/2015 - Národní ústav duševního zdraví, vědecký pracovník

• od 10/2013 - FHS UK, akademický pracovník - odborná asistentka, KOA

• od 1/2018 - Univerzitní výzkumné centrum UNCE/HUM/025


Minulá

• 1/2014 - 12/2016 - PřF UK, vědecký pracovník

• 10/2013 - 12/2017 - Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204004

• 2/2013 - 9/2013 - FHS UK, akademický pracovník - asistentka, KOA

• 1/2010 - 12/2012 - FHS UK, vědecký pracovník


Studium:


• 2009 - 2013 doktorské studium Antropologie, FHS UK

Téma dizertační práce: Factors contributing to interindividual differences in olfactory abilities and odour awareness

• 2006 - 2008 navazující magisterské studium Antropologie populací minulosti, FF ZČU

• 2003 - 2006 bakalářské studium Humanistiky, FF ZČU


Stáže:


• 2-5/2010 - Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Universitätsklinik Carl Gustav Carus Dresden


Aktivní účast na konferencích


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


Aktuální

• od 1/2017 - hlavní řešitelka projektu GAČR 17-14534S - Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (Národní ústav duševního zdraví)

• od 3/2016 - vedoucí GAUK 156416 - Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu

• 2015, 2016, 2017 - 2019 - hlavní řešitelka SVV 260 239, 260 348, 260 469 - Adaptivní mechanismy v lidské psychice

• od 1/2018 - členství v UNCE/HUM/025 - Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti


Minulé

• 1/2014 - 12/2016 - spolupracovnice na projektu GAČR 14-02290S - Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí (PřF UK)

• 10/2013 - 12/2017 - členství v UNCE 204004 - Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě 

• 2012 - 2016 členství v PRVOUKu P20

• 2010 - 2012 - GAUK 6010: Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílů v čichu u dětí a sociální důsledky kongenitální anosmie (hlavní řešitelka)

• 2011 - GAUK 57010: Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (spoluřešitelka)

• 1/2010 - 12/2012 - spolupracovnice na projektu GAČR P407/10/1303 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (FHS UK)
Poslední změna: 3. březen 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:Mgr. Tatiana Badurová, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: úterý 15:00 -16:00, čtvrtek 11:00 -12:00, v jiný čas na základě předešlé dohody e-mailemJak k nám