Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

foto Jan Jirkovský
foto Jan JirkovskýKatedra psychologie a věd o životě | Department of Psychology and Life Sciences

Místnost | Room 2.14

Odborná asistentka od r. 2013 | Assistant Professor since 2013

Členka Komise pro etiku ve výzkumu FHS UK | Institutional Review Board (IRB) member


VZDĚLÁNÍ & ZKUŠENOSTI | BACKGROUND & EXPERTISE


♠ 2013 - :

odborná asistentka | Assistant Professor

FHS UK | Faculty of Humanities, Charles University (CU)

2013 - 2020:

Katedra obecné antropologie | Department of Anthropology

2020 - :

Katedra psychologie a věd o životě | Department of Psychology and Life Sciences

♠ 2015 - :

výzkumná pracovnice | researcher

Národní ústav duševního zdraví | National Institute of Mental Health

2017 - 2019:

GA17-14534S (hlavní řešitelka | principal researcher)

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení | The effect of olfactory stimulation on affective valence of dreams and affective state upon waking

♠ 2014 - 2016:

výzkumná pracovnice | researcher

Přírodovědecká fakulta UK | Faculty of Science, CU

GA14-02290S (členka týmu | team member)

Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí | The role of trigeminal perception in formation of olfactory preferences

♠ 2010 - :

výzkumná pracovnice | researcher

FHS UK | Faculty of Humanities, CU

2020 - 2022:

GA20-09616S (hlavní řešitelka | principal investigator)

Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivě | Factors affecting chemosensory development in childhood and adolescence from a semi-longitudinal perspective

2010 - 2012:

GAP407/10/1303 (členka týmu | team member)

Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty | The development of olfactory abilities andpPreferences during childhood and puberty

♠ 2010:

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden

♠ 2009 - 2013:

Ph.D.

Antropologie | Anthropology

FHS UK | Faculty of Humanities, CU

chemosenzorická percepce, vývojová psychologie, etologie člověka | chemosensory perception, developmental psychology, human ethology

♠ 2006 - 2008:

Mgr.

Antropologie populací minulosti | Anthropology of Past Populations

Západočeská univerzita v Plzni | University of West Bohemia

fyzická antropologie, osteologie, archeologie, etologie člověka | physical anthropology, osteology, archaeology, human ethology

♠ 2003 - 2006:

Bc.

Humanitní studia | Humanities

Západočeská univerzita v Plzni | University of West BohemiaKURZY | COURSES

20/21 | 21/22


KONZULTAČNÍ HODINY

ZS 21/22: PÁ 9.30 - 11.30 (nepravidelně, dle zájmu studujících)

Svůj zájem o konzultaci prosím ohlaste e-mailem aspoň 2 dny předem.


AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY | CURRENT PROJECTS

GAČR 20-09616S: Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivě |

Factors affecting chemosensory development in childhood and adolescence from a semi-longitudinal perspective

hlavní řešitelka | principal investigator


BIBLIOMETRICKÉ INDIKÁTORY | BIBLIOMETRIC INDICATORS

aktualizováno | updated 2021-09-09

♠ h-index = 12

WoS times cited = 414

♠ více viz | for more see Publons

ResearcherID: F-6474-2015

Scopus ID: 57194487118

Orcid ID: 0000-0002-5695-2903


Aktuálně hledáme zájemce o účast ve výzkumu vývoje čichu a chuti u dětí ve věku 7 - 17 let. Účast je odměňována 500 Kč pro každé dítě, které dokončí aktuální kolo sběru.

POZVÁNKA DO VÝZKUMU pro r. 2021.

napsali o nás

♠ úplné informace a přihlašovací formulář: http://bit.do/vyzkum-cichu


PUBLIKACE | PUBLICATIONS

Kompletní seznam mých publikací včetně fulltextů viz | for a complete list of my publications see ResearchGate and Publons.


A | RECENZOVANÉ ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH S IMPAKT FAKTOREM | PEER-REVIEWED PAPERS WITH IF


27 | Martinec Nováková, L., Kliková, M., Miletínová, E. & Bušková J. (2021) Olfaction-related factors affecting chemosensory dream content in a sleep laboratory. Brain Sciences 11(9): 1225.

26 | Martinec Nováková, L., Miletínová, E., Kliková, M. & Bušková J. (2020)

Effects of all-night exposure to ambient odour on dreams and affective state upon waking. Physiology & Behavior 230: 113265.

25 | Parma, V. et al. (2020) More Than Smell: COVID-19 is associated with severe impairment of smell, taste, and chemesthesis. Chemical senses 45 (7): 609-622.

24 | Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella M. A. C., Havlíček, J. Varella Valentova, J. (2020) Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences 168: 110250.

23 | Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Development of odour awareness in pre-schoolers: a longitudinal study. Physiology & Behavior 204: 224-233.

22 | Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Time, age, gender, and test practice effects on children’s olfactory performance: a two-year longitudinal study. Chemosensory Perception 13: 19-36.

21 | Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Development of children's olfactory abilities and odor awareness is not predicted by temperament: a longitudinal study. Chemosensory Perception 11(2): 59-71.

20 | Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Effects of diversity in olfactory environment on children’s sense of smell. Scientific Reports 8, 2937.

19 | Schriever, V. A. et al. (2018) Development of an international odor identification test for children – the “U-Sniff” test. Journal of Pediatrics 198, 265-272.e3.

18 | Martinec Nováková, L., Horáková, K. & Štěpánková, H. (2017) Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob. Československá Psychologie LXI(4), 379-395.

17 | Martinec Nováková, L., Plotěná, D. & Havlíček, J. (2017) Age and pubertal status-related differences in reports of perception of personal odours. Perception (Special Issue: Chemosensory Perception) 46(3-4), 484-497.

16 | Martinec Nováková, L., Vojtušová Mrzílková, R. & Kernerová, A. (2017) Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports 7(1), 8920.

15 | Bártová, K., Štěrbová, Z., Martinec Nováková, L., Binter, J., Varella, M. A. C. & Varella Valentova, J. (2017). Homogamy in Masculinity-Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior 46(5), 1349–1359.

14 | Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M. A. C., Havlíček, J., Varella, J. V. (2017) Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences 112, 90-96.

13 | Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Temperamental influences on children’s olfactory performance: The role of self-regulation. Chemosensory Perception 9(4), 153-173.

12 | Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Children’s exposure to odors in everyday contexts predicts their odor awareness. Chemosensory Perception 9(2), 56-68.

11 | Dama, M., Martinec Nováková, L. & Flegr, J. (2016) Do differences in Toxoplasma prevalence influence global variation in secondary sex ratio? Preliminary ecological regression study. Parasitology, 143(9), 1193-1203.

10 | Martinec Nováková, L., Štěpánková, H., Vodička, J., Havlíček, J. (2015) Přínos vyšetření čichu pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 78/111(5), 517-525.

9 | Martinec Nováková, L., Plotěná, D., Roberts, S. C., Havlíček, J. (2015) Positive relationship between odor identification and affective responses of negatively valenced odors. Frontiers in Psychology 6, 607. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00607.

8 | Bezdíček, O., Štěpánková, H., Martinec Nováková, L., Kopeček, M. (2015) Towards the processing-speed theory of activities of daily living in healthy aging: Normative data of the functional activities questionnaire. Aging Clinical and Experimental Research 28(2), 239-247.

7 | Lindová, J., Špinka, M., Nováková, L. (2015) Decoding of baby calls: Can adult humans identify the eliciting situation from emotional vocalizations of preverbal infants? PLoS ONE 10(4), e0124317. doi: 10.1371/journal.pone.0124317.

6 | Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2014) Engagement in olfaction-related activities is associated with the ability of odor identification and odor awareness. Chemosensory Perception 7(2), 56-67. doi: 10.1007/s12078-014-9167-2.

5 | Saxton, T. K., Martinec Nováková, L., Jash, R., Šandová, A., Plotěná, D., Havlíček, J. (2014) Sex differences in olfactory behavior in Namibian and Czech children. Chemosensory Perception 7, 117-125. doi: 10.1007/s12078-014-9172-5.

4 | Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2013) Olfactory performance is predicted by individual sex-atypicality, but not sexual orientation. PLoS ONE 8(11): e80234. doi:10.1371/journal.pone.0080234.

3 | Nováková, L., Bojanowski, V., Havlíček, J., Croy, I. (2012) Differential patterns of food appreciation during consumption of a simple food in congenitally anosmic individuals: An explorative study. PLoS ONE 7(4): e33921. doi:10.1371/journal.pone.0033921.

2 | Croy, I., Negoias, S., Nováková, L., Landis, B. N., Hummel, T. (2012) Learning about the functions of the olfactory system from people without a sense of smell. PLoS ONE 7(3): e33365. doi:10.1371/journal.pone.0033365.

1 | Havlíček, J., Nováková, L., Vondrová, M., Kuběna, A. A., Valentová, J., & Roberts, S. C. (2012). Olfactory perception is positively linked to anxiety in young adults. Perception 41(10), 1246-1261. doi: 10.1068/p7244.


B | RECENZOVANÉ ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH BEZ IMPAKT FAKTORU | PEER-REVIEWED PAPERS WITHOUT IF


2 | Martinec Nováková, L. & Bušková, J. (2018). Čichové vnímání ve spánku: charakteristiky a možnosti aplikace ve výzkumu i klinické praxi. Psychiatrie 22(4), 195-203.

1 | Martinec Nováková, L., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014) Olfactory processing and odor specificity: a meta-analysis of menstrual cycle variation in olfactory sensitivity. Anthropological Review 77(3), 331-345. doi: 10.2478/anre-2014-0024.


C | OSTATNÍ | OTHER

kapitoly v knize jsou označeny * | book chapters are indicated with *


13 | *Martinec Nováková, L. (2019) Integrace smyslových informací: neurální podstata, principy a vývoj. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (81-102). Praha: Togga.

12 | *Martinec Nováková, L. (2019) Interakce (nejen) chemických smyslů: kde jeden končí a jiný začíná? In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (103-112). Praha: Togga.

11 | *Martinec Nováková, L. (2019) Chuť: produkt percepčních iluzí a výsledek celoživotního učení. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (113-130). Praha: Togga.

10 | *Martinec Nováková, L. (2019) Vzpomínky časem zaváté, v soustě madlenky znovunalezené: čichová paměť. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (131-152). Praha: Togga.

9 | *Havlíček, J. & Martinec Nováková, L. (2019). Olfaktorické poruchy u pacientů s diabetem. In M. Kvapil (Ed.), Diabetologie 2019 (pp. 305-322). Praha: Triton.

8 | Martinec Nováková, L. (2018). Chovejte mne, má matičko! Vesmír 97, 668-670.

7 | Martinec Nováková, L. (2017). Proč nám (ne)šmakuje zelenina? Vesmír 96(3), 141-142.

6 | *Martinec Nováková, L. (2017) Lidský čich, jeho význam a vývoj. In J. Válka (Ed.), Nos neschováš (67-81). Praha: Grada.

5 | Martinec Nováková, L. (2016). Co nám čich může říci o stavu mozku? Vesmír 95, 283.

4 | Martinec Nováková, L., Horáková, K., & Štěpánková, H. (2016). Pokles čichových a chuťových funkcí u normálně stárnoucích osob. Stárnutí 2016 (Ageing 2016), Prague, Czech Republic.

3 | *Martinec Nováková, L. (2016) Čich: znovuobjevený smysl. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (85-94). Praha: Galén.

2 | *Martinec Nováková, L. (2016) Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (95-105). Praha: Galén.

1 | *Nováková, L. (2014) Faktory přispívající k interindividuálním rozdílům v čichovém vnímání. In J. Horský, L. Hroníková & M. Stella (Eds.), Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací (pp. 55-70). Praha: Togga.


Poslední změna: 13. říjen 2021 16:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

konzulatční hodiny: nyní distančně přes e-mail

e-mail:


Jak k nám