Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

Oborové zaměření: etologie člověka

Evoluční teorie lidské sexuality, výzkum poruch sexuální preference, hormony a sexualita, psychofyziologická měření sexuální reakce, standardizace stimulů různé povahy (pro klinickou i neklinickou populaci), ženská sexualita (sexuální fantazie, sexuální dysfunkce dysfunkce), celonárodní výzkumy sexuálního chování, longitudinální výzkumy partnerského soužití, sexualita psychiatrických pacientů.


Kontakt a konzultační hodiny: po domluvě (mateřská dovolená)


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Research gate:


Vzdělání:


  • 1993–2000 Gymnázium Uherské Hradiště;

  • 2000-2005 magisterské studium biologie na Přírodovědecké Fakultě University Karlovy, Praha (katedra antropologie a genetiky);

  • 2005-2008 bakalářské studium psychologie na FF UP (studium neukončeno);

  • 2005-2011 postgraduální studium lékařské psychologie a psychopatologie, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy; (Disertační práce: The influence of oral contraceptives on mate-choice and sexual behavior of couples; Státní zkouška: 2.9.2008; Obhajoba disertace: 21.6.2011.; Školitel: Prof. Petr Weiss, PhD.)

  • 2014-2016 Certifikát ECPS (EFS&ESSM certified psychosexuologist)Zaměstnání:


Od roku 2020-dosud: Vysokoškolský pedagogický pracovník (psychologie) Společenskovědního modulu a Katedra psychologie a věd o životě, Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, Praha.

Od roku 2008-2020: Vysokoškolský pedagogický pracovník (psychologie) Společenskovědního modulu a Katedry Obecné Antropologie (Etologie člověka), Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, Praha.


V roce 2010/11 0.1 úvazku na Biologické fakultě, Jihočeská universita, České Budějovice.


Od roku 2012-2014: Výzkumný pracovník FHS UK v rámci post-doc GACR projektu: Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic  (0.5 úvazku)


Od roku 2016 - dosud: Výzkumný pracovník FHS UK v rámci GACR projektu: Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům. GA16-18891S (0.3 úvazku)


Od roku 2012 – dosud: Člen universitního centra excelence UNCE 204004: Příroda a kultura – interakce biologické a kulturní evoluce v mezioborové perspektivě http://web.natur.cuni.cz/filosof/unce/index.php/cz/


Od 2015 – senior výzkumník (skupina Evoluční sexuologie a psychopatologie) na Národním Ústavu Duševního Zdraví, Klecany. https://www.nudz.cz/p_skupina/ps-evolucni-sexuologie-a-psychopatologie/Jiné dovednosti a certifikáty:


· Workshop European Society for Contraception and Reproductive Health, Budapest, 23-29.4. 2009. Získán certifikát ESC.


· Certifikát z výcviku Klasické Hypnózy. Psychiatrická léčebna Kroměříž 30.9 – 4.10. 2013/ výcvik pro pokročilé 2015 (Prof. Stanislav Kratochvíl).


· The ESSM Oxford School of Sexual Medicine, Budapest, 17-26.10.2014./ 30.1 - 4.2. 2016, Madrid (Certifikát ECPS)


· Od roku 2014 výcvik v Intergrované Psychoterapii (INCIP, Kroměříž, prof. F. Knobloch).Mezinárodní stáže:

  • stáž na Psychologickém Institutu Humboldtovy Univerzity v Berlíně (Vedoucí laboratoře: Prof. Jens Asendorpf). 1.10. 2007 – 28.2. 2008

  • Department of Psychology; University of Newcastle, 18. – 23.11. 2003

  • Department of Psychology, University of Stirling, UK, 9-17.12.2010; 29.1.-23.2. 2012; 22.11 – 17.12. 2013 (Vedoucí laboratoře: S. Craig Roberts, PhD.).
Členství v organizacích:


European Society for Sexual Medicine,


Czech Society for Sexual Medicine (od r. 2016 člen předsednictva)


International Association for Sex Research,


Česká sexuologická společnost


Česká a slovenská etologická společnost,


International Society for Human Ethology

Poslední změna: 25. říjen 2020 13:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

konzulatční hodiny: nyní distančně přes e-mail

e-mail:


Jak k nám