Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.


Oborové zaměření: etologie člověka

paleoantropologie; traseologie; lateralita v antropologickém kontextu; antropogeografie; kriminalistická antropologie; biologie člověka


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání:


• 2004–2010 Doktorské studium Antropologie, FHS UK – Ph.D.

• 2001–2004 Obecná antropologie–ISČ, FHS UK – Mgr.

• 1997–2001 Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK – Bc.


Semestrální stáž:


• LS 2006 – Faculteit der Archeologie, Leiden Universiteit, NL


Zaměstnání:


• od 2011 Fakulta humanitních studií UK, Praha (akademický pracovník); 2015 - 2017 vedoucí Katedry obecné antropologie

• 2009–2011 Česká tisková kancelář, Praha; zahraniční redaktorka se specializací na jižní Evropu a Latinskou Ameriku, nadále externí spolupráce

• 2006–2010 Fakulta humanitních studií UK, Praha a Hrdličkovo muzeum člověka UK; pedagog – doktorand, zástupce kurátorky muzea

• od 2005 Národní památkový ústav, Praha; externí průvodce v ČJ, AJ a NJ

• 2002–2007 Hrdličkovo muzeum člověka UK, Praha; lektorka


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:


• Paleoantropologie

• Ekologie člověka

• Biologie člověka pro antropology

• Úvod do biologie člověka

• Osteologie – praktikum

• Huizinga, J. - Homo ludens – DK

• Nodl, M., Šmahel, F. - Člověk českého středověku - DK

• Antropologie a traseologie – blokový kurs


Členství v redakčních radách a odborných společnostech:


• redakční rada Andrias v nakladatelství Togga, Fakulta humanitních studií UK

• Archaeology and Gender in Europe


Konference (výběr):


The Gender Roles In Late Stone Age Societies According To Human Skeletons And Stone Tools: The Preliminary Results [Příspěvek na konferenci The Association of Archaeological Wear and Residue Analysts (AWRANA) : Connecting people and technologies, Leiden, NL, 2015; Leiden Universiteit, Association of Archaeological Wear and Residue Analysts (AWRANA).


Domácí a zahraniční granty (výběr):


• od r. 2012 UNCE - Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě. (Nature & Culture: Interaction of cultural and biological evolution in interdisciplinary perspective). University Research Centre UNCE 204004 – členka řešitelského týmu

• 2008 GAUK – č. 113707, Provádění experimentální činnosti s pazourkovými a kostěnými nástroji (traseologie) - spoluřešitelka


Poslední změna: 3. srpen 2017 19:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:Mgr. Tatiana Badurová, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: úterý 15:00 -16:00, čtvrtek 11:00 -12:00, v jiný čas na základě předešlé dohody e-mailemJak k nám