doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.


Oborové zaměření: sociokulturní antropologie

sociologie vědy a technologií; post-strukturalistická sociální teorie (teorie sítí aktérů, post-ANT, heterogenní konstruktivismus); kvalitativní výzkumné přístupy včetně etnografie; výzkumné zaměření na proměny českých výzkumných a vzdělávacích institucí; podobu a roli expertního vědění ve sporech o životní prostředí; reflexivní pohyb sociálně-vědní znalosti mezi vědou a společností


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:

• od října 2020 - Katedra sociální a kulturní antropologie, FHS UK

• červen 2013 - guest professorship Department of Social Studies of Science http://sciencestudies.univie.ac.at/en/home/, University of Vienna http://www.univie.ac.at/?L=2

• 2011-2020 – Katedra Obecné antropologie, FHS UK

• ZS 2010/11 – externí výuka v Department of Social Studies of Science http://sciencestudies.univie.ac.at/en/home/, University of Vienna http://www.univie.ac.at/?L=2

• 2008 Ph.D. sociologie, FSV UK

• od roku 2004 – Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

• 2001 Mgr. sociologie, FSV UK


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


• 2011–2013 – výzkumný projekt Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: Etnografie vysokoškolských kateder v České republice (spoluřešitelka; Grantová agentura ČR)

• 2009–2011 – výzkumný projekt Stopování znalosti mezi vědou a společností (řešitelka; Grantová agentura ČR)

• 2009–2010 – výzkumný projekt Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze (řešitelka; Grantová agentura AV ČR)

• 2008–2011 – výzkumný a advokační projekt Developing new modes of collaboration between NGOs, the public and the academic sector (ve spolupráci se Zeleným kruhem; Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe)

• 2006–2008 – mezinárodní výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West Comparative Study (6. RP EK)

• 2001–2004 – mezinárodní výzkumný projekt Analysing public accountability procedures in contemporary European contexts (5. RP EK)


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:


• členka hodnotícího panelu Gender-2012 European Research Council (2012)

• členka expertní komise European Science Foundation pro otázku “Future of Science in Society” (2011-2012); http://www.esf.org/research-areas/social-sciences/activities/strategic-activities/the-future-of-science-in-society.html

• členka redakční rady časopisu Biograf (od roku 2004); http://www.biograf.org


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:


• Klíčové texty pro sociální antropologii- Socialita, materialita a konstruktivismus ve společenských vědách

• Jak masy, moc a trh mění vysoké školství. Etnografie vzdělávání v teorii a výzkumné praxi

• Etnografie medicíny: nemoc, léčba a péče v alopatických a alternativních přístupech


Poslední změna: 25. říjen 2020 13:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

konzulatční hodiny: nyní distančně přes e-mail

e-mail:


Jak k nám