PhDr. Marek Halbich, Ph.D.


Oborové zaměření: sociokulturní antropologie

Sociokulturní antropologie; etnohistorie; Střední a Jižní Amerika (především Mexiko, Guatemala, Peru, Bolívie, Paraguay), Madagaskar; ekologická antropologie, antropologie kolonialismu a postkolonialismu; antropologie turismu a mobility, lingvistická antropologie, antropologie sportu; glokální etnografie jako metodologie při studiu turismu (N. B. Salazar), etnografické studium „indigenizace modernity“ (M. Sahlins), sociální život studovaný skrze sportovní aktivity (zejména E. P. Archetti).


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


• 2007 PhD. Etnologie FF UK

• 10/2002 – dosud – asistent (do 06/2007, poté odborný asistent) na Katedře obecné antropologie FHS UK v Praze (od 10/2002 – 08/2009 – vedoucí katedry)

• 2001– 09/2002 – asistent (Centrum pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity při FHS UK v Praze)

• 1998 Mgr. Etnologie FF UK

• 1990 Mgr. Český jazyk-občanská nauka VŠP UJEP Ústí nad Labem


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


• 2012–2014 – hlavní řešitel grantového postdoktorského projektu GAČR č. P410/12/P860 Ekologická změna na Madagaskaru: Betsimisarakové v glokalizovaném světě.

• 2010 – Čítanka textů z ekologické antropologie se zaměřením na Ameriku (s úvodní studií); publikace vyšla v roce 2012 v nakladatelství TOGGA v rámci SVV 261071 a PRVOUK P20/2012/24 (ve spolupráci s doktorandy antropologie)

• 2010–2012 – Sociální diversita národnostních menšin a cizineckých komunit v ČR: sociální status jako činitel transmise a změny výchozí kultury; GAČR P 405/10/1524 (spoluřešitel; hlavní řešitelka: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.) – zaměření na Latinoameričany žijící v ČR

• 2005–2007 – Imigranti v České republice. Úloha elit a institucí v integračních a desintegračních procesech; GAČR 404/05/0779 (spoluřešitel; hlavní řešitelka: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.) – zaměření na Argentince žijící v ČR

Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech

• od 2008 – členství v České asociaci pro sociální antropologii (CASA)


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:


• Kultury jako adaptivní systémy: úvod do ekologické antropologie (2/2) – LS 2008, 2009

• Antropologie turismu a mobility (2/2) – LS 2009, 2010

• Jazyk, společnost, kultura: úvod do lingvistické antropologie (2/2) – ZS 2008, 2009, 2012

• Sport, společnost, kultura (1/1)- ZS 2011, 2012

• Vybrané kapitoly ze sociální antropologie Ameriky (2/2) – ZS 2010, 2011

• Terénní praxe-etnografický výzkum (0/2) – LS 2009

• Diplomní seminář pro sociokulturní antropologii (0/2) – ZS i LS

• Doktorandský seminář pro sociokulturní antropologii (0/2) – ZS 2011, 2012


Poslední změna: 3. květen 2016 09:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. vedoucí katedry

e-mail: zuzana.jurkova@post.cz


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

kancelář: C005 (první patro budovy C)

úřední hodiny: individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám