Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.


Oborové zaměření: sociokulturní antropologie


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Stručný životopis:


• 2011 Ph.D. Obecná antropologie, FHS UK Praha

• 2007 Faculty of Sociology, Goethe University, Frankfurt am Main,tutor.Dr.Lena Inwlocki

• 2003–2004 Research Coordinator, IOM (Mezinárodní organizace pro Migraci), Praha

• od 2002 přednášející na FHS UK

• 2000–2001 Visiting Research Student, Rothberg International School, Hebrew University Jerusalem, Israel – tutorial prof. Harvey Goldberg, Department of Anthropology and Sociology

• 1999–2002 Inštitút Judaistiky Univerzity Komenského v Bratislavě

• 1999 Mgr. Etnologie a estetika, Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení

• 2010 Erste Fellowship for Social Scientists: podpora výzkumného projektu Ageing, Care and Migration, Erste Foundation, Vienna


• 2007 Sasakawa Scholarship for Young Leaders, výzkum transnacionálního mateřství ukrajinských migrantek v České republice

Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference

Vědecká stipendia:


• 2010 Erste Fellowship for Social Scientists: podpora výzkumného projektu Ageing, Care and Migration, Erste Foundation, Vienna

• 2007 Sasakawa Scholarship for Young Leaders, výzkum transnacionálního mateřství ukrajinských migrantek v České republice


Výzkumné projekty:


• 2012 European Social Found, výzkum placené práce v domácnosti: Rovné šance na prahu českých domácností

• 2008 Přístup migrantů a migrantek na trh práce a ke vzdělávání, Aplikovaná sociologie/Gabal Consulting

• 2006 Global Development Network Research Grant (GDN): Internal Restrictions on Czech Labour Market

• 2004 Integrace cizinců v České republice, IOM Praha / MPSV ČR

• 2003–2004 Multicultural Education Reform for Czech Republic, Phare Programme

• 1995–1997 Survivors of the Holocaust, Steven Spielbergs Foundation (10 video testimonies with survivors)


Organizované konference:


• The Economization of Life and Social Inequalities , 1st Graduate CASA – SASA Conference,Telč September 9, 2011

• FHS UK and Fridrich Ebert Stiftung Conference on Transnational Care Practices and Globalization of Life Cycle , Prague, October 15, 2010


Mezinárodní letní školy (participace jako vyučující):


• Summer School on European Politics: Interests versus Culture?, FSV Praha , Praha, červenec 2012

• Summer School on Migration and Development, IOM Prague, Praha, srpen 2011

• Summer School on Woman and Leadership, Univeristy of Indiana and FSV UK, srpen Prague 2011

• Summer School on Migration Studies, FSEV UK Bratislava, Bratislava, červenec 2011

• Summer School on Migration, IOM Prague, Jindřichův Hradec, září 2010


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:

• Členka redakční rady časopisu pro sociální a kulturní antropologii Cargo (vydává CASA) a časopisu pro sociální vědy Human Affairs (vydává Springer), členka České Asociace pro sociální Antropologii CASA, členka Domestic Work Research Network (DW-RN)


Poslední změna: 3. květen 2016 09:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. vedoucí katedry

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

e-mail:


Jak k nám