• Aktuality

Aktuality


9. listopadu 2018

Studentka FHS UK Kateřina Sváčková laureátkou stipendia nadace Jana Husa

Mgr. Kateřina Sváčková, studentka doktorského programu Německá a francouzská filosofie Fakulty humanitních studií UK (školitel: doc. Aleš Novák), se stala laureátkou stipendia vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2018.


Vzdělávací nadace Jana Husa podporuje především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků. Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, kteří působí v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.


Studentka Kateřina Sváčková laureátkou stipendia nadace Jana Husa


Kateřině Sváčkové srdečně blahopřejeme!


Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: Pondělí: 10:00 - 13:00 či individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám