• Aktuality

Aktuality


14. června 2018

Veronika Čapská byla jmenována docentkou

Veronika Čapská, spolupracovnice Katedry obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, byla jmenována docentkou v oboru Sociální a kulturní antropologie. Jmenovací dekret převzala v Karolinu dne 4. června 2018. Habilitační řízení proběhlo na Fakultě humanitních studií.


Veronika Čapská byla jmenována docentkou


Odbornými tématy, kterým se Veronika Čapská věnuje, jsou: historická antropologie raného novověku, teorie a metodologie historických věd, dějiny askeze a zbožnosti, antropologie daru, dějiny překladu, gender history a paměťová studia.


Veronika Čapská byla jmenována docentkou


Srdečně gratulujeme!


Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: Pondělí: 10:00 - 13:00 či individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám