• Aktuality

Aktuality


Cena Wernera von Siemense

Cílem soutěže "Cena Wernera von Siemense 2016" je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.


Kategorie soutěže:


1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

2. Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace

3. Nejlepší pedagogický pracovník Cena Wernera von Siemense 2016 - pravidla Strana 2 /8 17. 3. 2016

4. Nejlepší diplomová práce

5. Nejlepší disertační práce

6. Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“

7. Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“


Uzávěrka přihlášek: 27. 11. 2017


Více informací zde.

Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí 9:30-11:30, čtvrtek 13:00-15:00


Jak k nám