• Aktuality

Aktuality
Cena Wernera von Siemense - závěrečné studentské práce

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.

8. června 2017


Nakladatelství Academia - soutěž pro autory výborných DP

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 5. ročník studentské soutěže určené autorům diplomových prací obhájených v termínu od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2016. Rukopisy hodnocené při obhajobě známkou výborně je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Více zde.

8. června 2017
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí a středa 14:00 - 16:00 (v době fakultních prázdnin jsou úřední hodiny individuálně dle e-mailové dohody)


Jak k nám